I VG IVG Bar Plus jednorázová e-cigareta Berry Lemonade Ice 20mg

Novinka
149 Kč 123,14 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

IVG Bar Plus Berry Lemonade Ice


Úžasná limonáda s kombinací šťavnatých bobulí a jemnou cooladou.


IVG jsou známy pro své skvělé liquidy, které si oblíbili díky jejich ceně a kvalitě vapeři po celém světě. Právě nyní si můžete užívat jejich úžasná aromata v nových a stylových jednorázových e-cigaretách.


Ty kombinují jedinečné a kvalitní příchutě a kvalitní zpracování aby vám poskytli ten nejlepší zážitek z vapingu. Jejich design vás zaujme na první pohled, protože je krásně pastelkový a nádherný. Kvalitní liquid IVG obsahuje 2ml příchutě o síle nikotinu 20mg, takže vystačí i silným kuřákům. Baterie o kapacitě 500mAh pak zajistí až 600 potahů, což je při běžném režimu dostatek potahů na jeden až dva dny vapování.

Obsah balení:
1x IVG Bar Plus

Parametry:
Množství e-liquidu: 2ml
Kapacita baterie: 500mAh
Počet potahů: 600
Síla nikotinu: 20mg


Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412; Skin Sens. 1, H317
Signální slovo: 
Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti: • H301 - Toxický při požití

 • H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.

 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení: • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře

 • P405 - Skladujte uzamčené

 • P501 - Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


Výrobce: IVG

Doplňkové parametry

Kategorie: IVG BAR
Typ příchutě: Chladivé, Sladké
Objem: do 2ml
Typ baterie: Integrovaná
Typ: MTL
Typ zařízení: Jednorázová e-cigareta
Kapacita baterie: do 500mAh
Žhavení: Automatický potah

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o. Používáme ověření věku Adulto